Hoc Press är ett nystartat bokförlag med utgivning av samtida skönlitteratur och sakprosa. En del återutgivning och nyskrivet material samlas också i en särskild serie.
Våra böcker säljs i bokhandeln och genom nätbokhandlarna. De kan även beställas direkt från oss per e-post.

Manuskript mottages endast efter överenskommelse.
Förlaget tar inget ansvar för insänt material.
Kontakt: info@hocpress.se