Hoc Press är ett bokförlag med utgivning av samtida skönlitteratur och sakprosa. Våra böcker säljs i bokhandeln och genom nätbokhandlarna. De kan även beställas direkt från oss per e-post.


Manuskript mottages endast efter överenskommelse.
Förlaget tar inget ansvar för insänt material.
Kontakt: info@hocpress.se
Instagram: @hocpress